Wij willen mensen gelukkig maken

Kampen is een hartelijke Hanzestad. Een levendige stad mét historie, middenin de IJsseldelta. Aan Kampen Partners de taak dit verhaal waar te maken, regionaal en nationaal bekender te maken en bovenal herkenbaar te maken.

Wij vormen samen de stichting Kampen Partners. Sinds onze oprichting als Kampen Marketing in 2015 de formele citymarketing organisatie van de stad Kampen. Wij willen mensen gelukkig maken. Dat wil zeggen, wij denken dat Kampen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel ondernemers is, een fijne stad om in te wonen en voor veel recreanten en bezoekers inspiratie en ontspanning biedt. Niet voor iedereen, en dat hoeft ook niet, we zijn anders dan andere steden en daar zijn we trots op. Veel bezoekers zijn positief verrast als ze voor het eerst in Kampen komen. Dat gunnen we meer mensen. Ook omdat we daarmee het voorzieningenniveau voor de inwoners van Kampen in stand houden. Bovendien levert goede marketing, gecombineerd met degelijk binnenstadsmanagement en een ambitieuze stedelijke ontwikkeling werk en inkomen op voor Kampenaren. Samen zorgen we voor een leefbare, vitale gemeente Kampen.


Wat doen we?

Kampen Partners verzorgt niet alleen de collectieve marketing activiteiten in de regio en de rest van Nederland op het gebied van ondernemen, wonen, recreatie, toerisme en cultuur / erfgoed, maar is ook verantwoordelijk voor binnenstadsmanagement, evenementenondersteuning en andere activiteiten die samenhangen met de ontwikkeling van Kampen als een prettige gemeente.  Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan groei van de economie en het geluksniveau in Kampen. 

Waarom doen we het?

Door middel van gerichte integrale marketing inspanningen (dus marketing + branding + product ontwikkeling!) streeft Kampen Partners naar
  • versterking van de stedelijke identiteit en imago: Kampen beter bekend & bemind bij onze doelgroepen
  • een hoger aantal bezoekers die langer blijven, meer besteden en in de toekomst terugkeren naar Kampen, als bezoeker, ondernemer of nieuwe bewoner
  • meer inwoners van buiten de stad in onze nieuwbouwwijken
  • verhoging van de bezettingsgraad van onze bedrijventerreinen

Hoe doen we het?

Onze activiteiten hebben tot doel bewoners, bezoekers en bedrijven de best mogelijke Kampen ervaring te bieden. 

integrale citymarketing

Om verschillende doelgroepen te bedienen zetten we diverse communicatiekanalen in, waaronder de websites 

Hoe het allemaal officieel geregeld is kun je ook lezen in
de statuten van Kampen Partners

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media