In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd door de negen Nederlandse Hanzesteden. En dus ook in Kampen! Het wordt een jaar waarin we extra betekenis geven aan 800 jaar Hanze gedachtengoed. Gisteren, vandaag en de toekomst ontmoeten elkaar in de Hanzesteden. Vanuit de rijke historie worden nieuwe oplossingen bedacht voor vandaag en morgen. En daarbij wordt ambitie en lef getoond, zoals de Hanzesteden en hun bewoners dat al meer dan 800 jaar doen.

Met het Hanzejaar willen we samen met onze ondernemers en inwoners in 2023 een momentum en dynamiek creëren. Daarbij gaan we onze gezamenlijke historie nog meer als inspiratiebron gebruiken, als basis voor een stevige toekomst. Verbinding en samenwerking hebben ons groot gemaakt en zijn ook de basis voor de toekomst. We willen ervoor zorgen dat we als makers/ ondernemers en inwoners van de Hanzesteden trots zijn. Trots op onze historie en trots op wat die historie ons gebracht heeft: onze 9 Nederlandse Hanzesteden.

Het Hanzejaar in 2023 zetten we tevens in als opmaat voor nieuwe mijlpalen zoals de terugkeer van de IJsselkogge in 2024, de Hanzedagen in 2030 en 2031 in Zwolle en Harderwijk en wellicht Culturele Hoofdstad 2033.

Om tot een succesvol jaar te komen, is een goede voorbereiding van belang. Achter de schermen werken we hard aan het programma, de marketing en de organisatie vanuit de bestaande Hanzesteden samenwerking. En om het jaar tot een echt succes voor Kampen te kunnen maken hebben we de input en de inzet nodig van evenementenorganisatoren, culturele en maatschappelijke organisaties die invulling willen geven aan een mooi programma in 2023.

Wil je meepraten, meedenken en meedoen? Neem dan contact op met Roeland Tameling via r.tameling@kampenpartners.nl of 06-17453490. Dan stuurt hij je in ieder geval het bidbook met meer informatie toe.

Voorkant bidbook Hanzejaar 2023
Voorkant bidbook Hanzejaar 2023

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media