Nieuws

Ten minste houdbaar tot..

Erfgoedcongres 2019

Ten minste houdbaar tot..

Hoe lang kan het erfgoed dat onze provincie rijk is eigenlijk nog mee? Wat is de houdbaarheidsdatum van een monument, een traditie of streektaal? Natuurlijk willen we al deze rijkdom zo lang mogelijk bewaren, maar hoe draag je het gevoel voor erfgoed over op volgende generaties en zorg je ervoor dat zij het verhaal van Overijssel doorgeven? Op 28 februari a.s. komen deze vragen aan bod tijdens het Erfgoedcongres 2019 in de Stadsgehoorzaal in Kampen.Tijdens het Erfgoedcongres 2019, dat als onderwerp 'Tenminste houdbaar tot..?' draagt, brengt provincie Overijssel het brede erfgoedveld bij elkaar om te praten over het duurzaam behoud van ons erfgoed. Wilt u ook meedenken over dit onderwerp, goede ideeën opdoen voor uw eigen organisatie of anderen inspireren? Kom dan op 28 febuari naar de stadsgehoorzaal.  Het progamma ziet er als volgt uit: 09.30 – 10.00 uur: Ontvangst en Registratie10.00 – 11.45 uur: Plenair programma ochtend11.45 – 12.45 uur: Workshopronde12.45 – 13.45 uur: Lunch13.45 – 15.15 uur: Excursies15.15 – 16.15 uur: Plenair programma middag16.15 – 17.30 uur: Informele afsluitingMeer informatie over de workshop en de excursies vindt u hier. (U kunt in het aanmeldformulier ook een eerste en tweede voorkeur aangeven van de workshop en de excursie die u graag wilt volgen)Vragen?Mail naar erfgoed@overijssel.nl!
Lees verder

Koester de Kogge

COLUMN: Nautisch Kampen #2

Koester de Kogge

Kampen is trots op haar Koggeschip. Of liever gezegd, haar Koggeschepen. De Kamper Kogge is in deze tijd bepaald geen alledaagse verschijning. Dit schip met één mast en één zeil doet denken aan de tijd dat Vikingen ons land beheersten. Het is het oudste, nagebouwde, varende schip van Nederland. Een exacte reconstructie van een authentieke kogge uit 1340, gevonden na de drooglegging van de Flevopolders. Sindsdien bevaart de Zwarte Dame de wateren in binnen- en buitenland. Het schip is een welkome gast op tal van evenementen, maakt talloze dagtochten met groepen en vele korte en langere reizen. Overal waar het schip verschijnt, steelt het de show. De Kamper Kogge is met recht een varend visitekaartje voor haar thuishaven, de Hanzestad Kampen.*Sinds 2016 hebben we er nog een Kogge bij. Onder grote belangstelling werd het schip gelicht uit de IJssel, waardoor het al snel de naam IJsselkogge kreeg. Het middeleeuwse vaartuig zat tot 4 meter onder het zand in de bodem van de rivier. Alleen aan stuurboord stak het schip boven de bodem uit, waardoor het wrak in 2009 met sonar kon worden ontdekt. Omdat het schip altijd in zoet water heeft gelegen bevindt het zich in een zeer goede staat. Bovendien is de IJsselkogge als één geheel in de bodem bewaard gebleven en daardoor veel completer dan ooit ergens is aangetroffen.Redenen genoeg om dit icoon van ons nautische verleden te koesteren. De komende jaren wordt het schip geconserveerd in Lelystad. Intussen zijn we met man en macht bezig om te zorgen voor een warm welkom terug in Kampen. Wat zou het gaaf zijn als we jong en oud kunnen laten genieten van de avontuurlijke verhalen die dit schip met zich meedraagt. Met moderne technieken zoals augmented reality laten we straks oude tijden herleven.Ahoi!*(Voor de tekst van deze column is gebruik gemaakt van www.kamperkogge.nl en wikipedia)De column Nautisch Kampen is een initiatief van Kampen Marketing en de Gemeente Kampen.Foto: Fotografie Tennekes
Lees verder

Lancering stadsgids app nieuwe stijl

Gemeente Kampen draagt app over aan Kampen Marketing

Lancering stadsgids app nieuwe stijl

Op maandag 4 februari presenteert wethouder Geert Meijering de vernieuwde Kampen Stadsgids app. Hij biedt nu een nog soepeler navigatie, daagt je uit met een puzzelspel en een nieuwe nautische wandeling en hij zal je nog fijner langs de mooiste plekjes van Kampen leiden. Ook is er een interactieve evenementen agenda met de leukste activiteiten toegevoegd. De app wordt tijdens het Kampen Marketing Koffiemomentje officieel overgedragen door de Gemeente Kampen aan de stichting Kampen Marketing.WandelenAan de wandelroutes in de app is een bijzondere toegevoegd: de nautische route door Kampen. Met verhalen over historische maritieme plekken in de stad. Niet alleen langs de IJssel, maar ook op verrassende locaties die toch verslag over Kampen en het water doen. De app is daarnaast gebruikersvriendelijker gemaakt en bevat een kalender van allerlei evenementen en culturele activiteiten in de gemeente Kampen. Inclusief een herinneringsfunctie voor je eigen agenda. Daarmee is de app zowel voor inwoners als bezoekers van Kampen een handig hulpmiddel.EvenementenIn 2016 is de gemeente Kampen in samenwerking met Kampen Marketing gestart met de ontwikkeling van een app waarmee het verhaal van Kampen voor een brede doelgroep toegankelijk kon worden gemaakt. De app is ontwikkeld in het kader van de internationale Hanzedagen, en er is een provinciale subsidie voor deze app ontvangen. Deze app heeft de naam Kampen Stadsgids gekregen en is een combinatie van een evenementenkalender en een aantal speurtochten rond verschillende thema’s. De app is gratis en meertalig (NL, Engels, Duits). Iedereen kan online evenementen voor de agenda aanmelden via www.evenementenplatformkampen.nl. Dan worden ze gratis gepromoot door Kampen Marketing, onder meer met de Stadsgids app. Deze app staat voor iedereen als download klaar in de App store en in Google Play.Eigendom overdragenVanaf aanvang was duidelijk dat de Gemeente niet het beheer van de content van deze app voor de lange termijn op zich zou nemen. Feitelijk is Kampen Marketing al lang de partij die deze app beheert, onderhoudt en vermarkt. Daarom is ze graag bereid om de app inclusief content over te nemen en deze content verder te ontwikkelen. Het feestelijke moment van overdracht is tijdens het maandelijkse Kampen Marketing Koffiemomentje, 4 februari tussen 9 en 10 uur ’s ochtends in de Eenhoorn, Oudestraat 103 te Kampen. U bent van harte welkom, aanmelden kan via https://appoverdragen.eventbrite.nl.
Lees verder

Winterligging

COLUMN: Nautisch Kampen #1

Winterligging

Kampen heeft gekozen voor het versterken van haar ‘nautisch profiel’. Wat dat precies betekent voor de gemeente en haar inwoners en bezoekers, daarover gaat deze wekelijkse column Nautisch Kampen*. Iedere week wordt een ander aspect belicht. Vorig jaar hebben de schippers van de bruine vloot aan de bel getrokken bij de gemeente. In relatie tot andere gemeenten was Kampen niet altijd even gastvrij als het gaat om de faciliteiten voor de prachtige historische schepen die aan de IJsselkade hun thuishaven hebben gevonden. Reden om de regelgeving op vele fronten onder de loep te nemen en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Hoewel de gemeente niet alle wensen kon inwilligen is er toch een aantal mooie resultaten geboekt. Misschien is het je opgevallen hoeveel oude schepen deze winter verlicht aan de kade liggen. Natuurlijk waren ook vorige jaren bij menig schip de lichtjes ontstoken, maar dit jaar was hier nog een extra motivatie voor. De winterligging is namelijk voor de schepen die Kampen als thuishaven hebben, vanaf dit jaar helemaal gratis! Bij deze maatregel snijdt het mes aan twee kanten. De schippers worden ontzien, als het gaat om de hoogte van de vaste lasten. En het stadsfront aan de IJssel wordt opgesierd door een groot aantal prachtige historische schepen, ook in de winter.   Kampen profileert zichzelf al jaren als Hartelijke Hanzestad aan het water. Dit heeft in de afgelopen periode flink wat extra bezoekers opgeleverd uit binnen- en buitenland. We hopen dat deze bezoekers vooral ook een keertje via IJsselmuiden en de oude stadsbrug met ‘the golden wheels’ onze stad zullen binnenrijden. Het liefst in het donker, want het zicht op de statige herenhuizen, de verlichte stadsbrug en de historische schepen aan de IJssel waarin de lichtbundels weerkaatsen, dat vergeet je nooit meer. Dat weten onze inwoners al veel langer, en daar laten we graag de bezoekers van meegenieten.   *De column Nautisch Kampen is een initiatief van Kampen Marketing en de Gemeente Kampen.
Lees verder

EPK workshop: LOBBY VOOR JE EVENT

SAVE THE DATE

EPK workshop: LOBBY VOOR JE EVENT

In de politiek worden besluiten genomen die publieksevenementen raken. Positief (subsidie!) en negatief (administratieve lasten!). Niet alleen in de Gemeenteraad van Kampen, maar ook bij de Provincie Overijssel en andere overheden. Kun je die besluitvorming beïnvloeden en zoja, hoe dan?Het antwoord op die vraag krijg je woensdag 13 februari onder meer van Marieke Spijkerman, voorzitter van het Evenementen Platform Kampen. Tevens raadslid, ex-wethouder en zelfstandig beleidsadviseur.Samen gaan we kijken naar de kansen om meer subsidies binnen te halen en de belangen van evenementenorganisatoren goed te behartigen. Het wordt Leerzaam Leuk Levendig Alle organisatoren van publieksevenementen die bij het EPK bekend zijn, krijgen binnenkort een uitnodiging via e-mail. Deelname is gratis, aanmelden kan vanaf nu online via https://lobbyen.eventbrite.nl
Lees verder

Resultatenoverzicht Kampen Marketing

Terug- en vooruitblik 2018-2019

Resultatenoverzicht Kampen Marketing

Op 8 januari 2019 heeft het bestuur van Kampen Marketing het resultatenoverzicht van afgelopen jaar (2018) vastgesteld. Het overzicht van de resultaten is ook beschikbaar als download. Enkele willekeurige hoogtepunten uit de verschillende activiteiten die met partners zijn uitgevoerd: - De actie om nieuwe inwoners op sleeptouw te nemen- De lancering van www.bedrijveninkampen.nl- De inzet van goodie bags voor toeristen én voor andere doelgroepen- Het oppakken van de adviezen om meer rendement te halen uit evenementen- De ontvangst van TV-spelshow The Amazing Race- Het lauweren van ‘de Weerman van Kampen’ Download het resultatenoverzicht van 2018 (pdf) Voor 2019 is al een actieplan gemaakt en daarin staan onder meer de volgende goede voornemens: - Een roadshow langs bedrijven om werknemers te laten wonen in de gemeente Kampen- Aanhaken bij mijlpalen van ondernemers. Van verjaardagsfeesten tot exit gesprekken- Het opzetten van een selfie route en de lancering van www.visitkampen.nl- De inzet van Google Adwords voor evenementen in Kampen- IJsselkogge marketingMeer weten of meedoen?Bel Roeland Tameling via 06-17453490 of mail r.tameling@kampenmarketing.nl. 
Lees verder

Versterken van de Hanzebeleving

Hanzesteden gaan grensoverschrijdend samenwerken

Versterken van de Hanzebeleving

Veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio slaan de handen ineen en gaan grensoverschrijdend samenwerken. Vanaf januari 2019 gaan zij drie jaar lang, samen met de destinatiemarketingorganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Achterhoek Toerisme en Niederrhein Tourismus, invulling geven aan het project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden - toen en nu’. Het gezamenlijke doel is de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken. Hiervoor worden onder meer nieuwe grensoverschrijdende producten ontwikkeld voor het toeristisch recreatieve bedrijfsleven, de steden en hun achterland. Trots op Hanzehistorie De Hanzesteden hebben een rijke middeleeuwse historie. Die historie is voor (internationale) bezoekers en inwoners een belangrijke reden voor een bezoek aan het centrum van deze historische steden. Maar de Hanzesteden hebben ook een grote aantrekkingskracht op hun directe achterland. Het Nederlands-Duits project moet ervoor gaan zorgen dat dit verhaal over de ‘roots’ van de Hanzesteden beter beleefbaar wordt. Het project biedt daarbij kansen voor innovatie aan ondernemers (accommodaties, horeca en andere toeristische bedrijven) om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen. Nieuwe handel Om de combinatie van een bezoek aan een Hanzestad met het natuurrijke achterland te versterken, wordt een internationale Hanzefietsroute ontwikkeld. Deze verbindt de Hanzesteden in Nederland met die aan de Rijn in Duitsland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande fietsknooppuntensysteem aan beide zijden van de grens. Aan de fietsroute worden verhalen met Augmented Reality toegevoegd. Met de mobiele telefoon kan men dan virtueel terug in de tijd reizen. De beleving van het gezamenlijke Hanze erfgoed rondom de route staat daarbij centraal.Naast traditionele print- en online producten (kaarten, brochures, apps etc.) wordt ingezet op de ontwikkeling ‘storytelling’, zodat door middel van persoonlijke en authentieke verhalen de historie van de Hanzesteden tot leven komt. “Een prachtige kans om onze rijke Hanzehandelshistorie te verbinden met vernieuwende handel anno nu. Door een forse inzet op productontwikkeling, wordt de Hanzegeschiedenis beleefbaar gemaakt.”, zegt Hanneline Oosting-Adriaansens, Adjunct Directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, leadpartner van het nieuwe project.Interreg programma Deutschland-NederlandHet project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden - toen en nu’ wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door de Europese Unie, het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het MWIDE NRW, de Niedersächsische Staatskanzlei en de Provincies Gelderland en Overijssel. Draagvlak voor het project is een netwerk bestaande uit regionale (toeristische) organisaties, de lokale VVV-kantoren, de gemeenten en een cluster van (toeristische) bedrijven langs de route. Daarnaast participeren NBTC Holland Marketing, Erfgoed Gelderland en Radboud Universiteit in het project.
Lees verder

naar Van der Weerd

Mobiele Felicitatie Eenheid rukt uit naar IJsselmuiden

naar Van der Weerd

Donderdag 3 januari viert aannemingsbedrijf Van der Weerd Grafhorst haar 50e verjaardag. Voldoende aanleiding dus voor de Mobiele Felicitatie Eenheid (MFE) van Kampen om uit te rukken. Natuurlijk leidt wethouder Economische Zaken Geert Meijering deze operatie weer. Die dag viert hij ook zijn eigen verjaardag, dus het wordt dubbel feest. Van der Weerd De dienstverlening van Van der Weerd Grafhorst BV richt zich voornamelijk op onderhoudsactiviteiten. Daarbij kun je denken aan de complete aanleg en onderhoud van wegen en woonwijken, wegbermen en gazons, maar ook aan het ontstoppen van riolering en de zorg voor damwanden en beschoeiingen. Op 3 januari houdt Van der Weerd open huis, want dan vieren ze hun gouden jubileum en wordt de nieuwe bedrijfslocatie aan de Parallelweg 26 in IJsselmuiden in gebruik genomen. Iedereen is welkom om de medewerkers te ontmoeten, het materiaal en de nieuwe locatie te bewonderen en het jubileum mee te vieren. Er zijn zelfs springkussens voor de kinderen. MFE Om half elf in de ochtend zal wethouder Meijering met de MFE arriveren. Inclusief een grote feestboog, drankjes voor het personeel en bezoekers van Van der Weerd. Andere ondernemers die iets te vieren hebben in 2019 kunnen zich via www.bedrijveninkampen.nl/mfe ook gratis aanmelden voor een bezoek van de MFE. Bedanken De MFE is een initiatief van Kampen Marketing in samenwerking met de Gemeente Kampen en ondernemerskoepel De Hanze. Hiermee willen ze ondernemers die gekozen hebben voor Kampen, belonen en bedanken. En natuurlijk willen ze hiermee bewijzen dat Kampen hartelijk is voor ondernemende organisaties. Met als uitgangspunt: “nieuwe ondernemers zijn van harte welkom, maar we koesteren vooral ook onze bestaande klanten!”Foto MFE aanvoerder Geert Meijering, Roeland Tameling van Kampen Marketing en Bart-Jan Gardebroek van ondernemerskoepel De Hanze hangen alvast de slingers op
Lees verder

Alle hens aan dek!

Kampen Goodybags bij Feenstra Rijn Lijn

Alle hens aan dek!

Medewerkers van de Tourist Info Kampen reikten tijdens de open dagen van Feenstra Rijn Lijn aan de kapiteins en hotelmanagers de bekende 'Kamper goodybags' uit. Ook voor 2019 gaat Tourist Information Kampen voor de gasten van deze grote touroperator in Kampen stadswandelingen geven, orgelconcerten en museabezoek regelen. De Kamper goodybags zijn verkrijgbaar bij de Tourist Info in de Stadskazerne te Kampen.
Lees verder

Van harte welkom

Kampen Marketing Champagne momentje

Van harte welkom

Iedere maand organiseert Kampen Marketing het Koffie Momentje op (in principe) de eerste maandag van de maand, 9 uur aan de Oudestraat 103. Maar de eerste maandag van het JAAR hebben we altijd het CHAMPAGNE momentje! De Eenhoorn biedt de locatie en de champagne aan. Wil je liever proosten met koffie of thee? Dat kan natuurlijk ook. Je bent van harte welkom bij de minst gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van Kampen. Namens het College van B&W zijn in ieder geval de burgemeester en wethouders Holtland en Meijering van de partij. Dus het wordt sowieso weer een gezellige boel!Graag wil ik je via deze weg ook alvast heel fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar wensen. 2019 wordt weer een prachtig jaar voor onze hartelijke Hanzestad. Te beginnen met een vrolijk Kampen Marketing Champagne momentje.Met vriendelijke groet,Roeland TamelingKampen Marketing
Lees verder

Terugblik Tourist Info 2018

De ontvangst van bezoekers in Kampen gaat steeds beter. Dat bleek ook uit de toespraak die Jan Troost (bestuurslid Kampen Marketing en voorzitter Tourist Info) hield bij de eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers op 30 november jl. in het Ikonenmuseum. Een samenvatting:We hebben zo’ n 35 standsambassadeurs, 8 gidsen en 4 in opleiding, 15 gastvrouwen en -heren, 10 vrijwilligers die nieuwe bewoners op sleeptouw nemen. Vele hebben dubbelfuncties.Het was een geweldig jaar, we willen graag een paar zaken in herinnering brengen: Veel nieuwe initiatieven Nieuwe bewoners op sleeptouw, zo’ n 15, waarvan de Burgemeester 1 Ondersteunen bij Sail Kampen, kassa en eigen ski-hut Actief gastvrijheid bieden aan de bezoekende cruiseschepen Vitrine en kasten in de Stadskazerne geplaatst Verkoop souvenirs en Kamper KadoBon Goodie bag Opleiding gidsen; afgelopen jaar 30 rondleidingen gedaan op verzoek Vaste zaterdagmiddag rondleiding, reeds 26 zaterdagen gedaan In het seizoen gemiddeld 20 gasten per dag Workshop omgang met Duitse gasten Procedures voor ambassadeurs en gidsen Contact met watersportvereniging Havengids 2019 Doelgroepen rondleiden, gestart met ambtenaren van de gemeente Mobiele Felicitatie Eenheid 6/12 de eerste inzet Plannen voor het komend jaar Omgang met Engelstalige gasten Meer gidsen opleiden, vooral Engels-, Frans- en Duitstalig Informatie bord bij de Buitenhaven Training presentatie Bus touroperators Meer doen met 20 % meer cruiseschepen Quintus biedt muziek arrangementen aan op de cruiseschepen STAKK presenteert kunst op de cruiseschepen Hanzeballetjes verkopen Nederlandse Hanzesteden presenteren zich in Kampen en wij in de andere Hanzesteden Meer publiciteit in omliggende campings e.d. Wensen Verbeteren zichtbaarheid Stadskazerne Nog meer vrijwilligers Walstroom voor de cruiseschepen
Lees verder

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media