Nieuws

naar Van der Weerd

Mobiele Felicitatie Eenheid rukt uit naar IJsselmuiden

naar Van der Weerd

Donderdag 3 januari viert aannemingsbedrijf Van der Weerd Grafhorst haar 50e verjaardag. Voldoende aanleiding dus voor de Mobiele Felicitatie Eenheid (MFE) van Kampen om uit te rukken. Natuurlijk leidt wethouder Economische Zaken Geert Meijering deze operatie weer. Die dag viert hij ook zijn eigen verjaardag, dus het wordt dubbel feest. Van der Weerd De dienstverlening van Van der Weerd Grafhorst BV richt zich voornamelijk op onderhoudsactiviteiten. Daarbij kun je denken aan de complete aanleg en onderhoud van wegen en woonwijken, wegbermen en gazons, maar ook aan het ontstoppen van riolering en de zorg voor damwanden en beschoeiingen. Op 3 januari houdt Van der Weerd open huis, want dan vieren ze hun gouden jubileum en wordt de nieuwe bedrijfslocatie aan de Parallelweg 26 in IJsselmuiden in gebruik genomen. Iedereen is welkom om de medewerkers te ontmoeten, het materiaal en de nieuwe locatie te bewonderen en het jubileum mee te vieren. Er zijn zelfs springkussens voor de kinderen. MFE Om half elf in de ochtend zal wethouder Meijering met de MFE arriveren. Inclusief een grote feestboog, drankjes voor het personeel en bezoekers van Van der Weerd. Andere ondernemers die iets te vieren hebben in 2019 kunnen zich via www.bedrijveninkampen.nl/mfe ook gratis aanmelden voor een bezoek van de MFE. Bedanken De MFE is een initiatief van Kampen Marketing in samenwerking met de Gemeente Kampen en ondernemerskoepel De Hanze. Hiermee willen ze ondernemers die gekozen hebben voor Kampen, belonen en bedanken. En natuurlijk willen ze hiermee bewijzen dat Kampen hartelijk is voor ondernemende organisaties. Met als uitgangspunt: “nieuwe ondernemers zijn van harte welkom, maar we koesteren vooral ook onze bestaande klanten!”Foto MFE aanvoerder Geert Meijering, Roeland Tameling van Kampen Marketing en Bart-Jan Gardebroek van ondernemerskoepel De Hanze hangen alvast de slingers op
Lees verder

Alle hens aan dek!

Kampen Goodybags bij Feenstra Rijn Lijn

Alle hens aan dek!

Medewerkers van de Tourist Info Kampen reikten tijdens de open dagen van Feenstra Rijn Lijn aan de kapiteins en hotelmanagers de bekende 'Kamper goodybags' uit. Ook voor 2019 gaat Tourist Information Kampen voor de gasten van deze grote touroperator in Kampen stadswandelingen geven, orgelconcerten en museabezoek regelen. De Kamper goodybags zijn verkrijgbaar bij de Tourist Info in de Stadskazerne te Kampen.
Lees verder

Van harte welkom

Kampen Marketing Champagne momentje

Van harte welkom

Iedere maand organiseert Kampen Marketing het Koffie Momentje op (in principe) de eerste maandag van de maand, 9 uur aan de Oudestraat 103. Maar de eerste maandag van het JAAR hebben we altijd het CHAMPAGNE momentje! De Eenhoorn biedt de locatie en de champagne aan. Wil je liever proosten met koffie of thee? Dat kan natuurlijk ook. Je bent van harte welkom bij de minst gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van Kampen. Namens het College van B&W zijn in ieder geval de burgemeester en wethouders Holtland en Meijering van de partij. Dus het wordt sowieso weer een gezellige boel!Graag wil ik je via deze weg ook alvast heel fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar wensen. 2019 wordt weer een prachtig jaar voor onze hartelijke Hanzestad. Te beginnen met een vrolijk Kampen Marketing Champagne momentje.Met vriendelijke groet,Roeland TamelingKampen Marketing
Lees verder

Terugblik Tourist Info 2018

De ontvangst van bezoekers in Kampen gaat steeds beter. Dat bleek ook uit de toespraak die Jan Troost (bestuurslid Kampen Marketing en voorzitter Tourist Info) hield bij de eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers op 30 november jl. in het Ikonenmuseum. Een samenvatting:We hebben zo’ n 35 standsambassadeurs, 8 gidsen en 4 in opleiding, 15 gastvrouwen en -heren, 10 vrijwilligers die nieuwe bewoners op sleeptouw nemen. Vele hebben dubbelfuncties.Het was een geweldig jaar, we willen graag een paar zaken in herinnering brengen: Veel nieuwe initiatieven Nieuwe bewoners op sleeptouw, zo’ n 15, waarvan de Burgemeester 1 Ondersteunen bij Sail Kampen, kassa en eigen ski-hut Actief gastvrijheid bieden aan de bezoekende cruiseschepen Vitrine en kasten in de Stadskazerne geplaatst Verkoop souvenirs en Kamper KadoBon Goodie bag Opleiding gidsen; afgelopen jaar 30 rondleidingen gedaan op verzoek Vaste zaterdagmiddag rondleiding, reeds 26 zaterdagen gedaan In het seizoen gemiddeld 20 gasten per dag Workshop omgang met Duitse gasten Procedures voor ambassadeurs en gidsen Contact met watersportvereniging Havengids 2019 Doelgroepen rondleiden, gestart met ambtenaren van de gemeente Mobiele Felicitatie Eenheid 6/12 de eerste inzet Plannen voor het komend jaar Omgang met Engelstalige gasten Meer gidsen opleiden, vooral Engels-, Frans- en Duitstalig Informatie bord bij de Buitenhaven Training presentatie Bus touroperators Meer doen met 20 % meer cruiseschepen Quintus biedt muziek arrangementen aan op de cruiseschepen STAKK presenteert kunst op de cruiseschepen Hanzeballetjes verkopen Nederlandse Hanzesteden presenteren zich in Kampen en wij in de andere Hanzesteden Meer publiciteit in omliggende campings e.d. Wensen Verbeteren zichtbaarheid Stadskazerne Nog meer vrijwilligers Walstroom voor de cruiseschepen
Lees verder

Kansen met Kogge

Advies over verzelfstandiging Stedelijk Museum Kampen

Kansen met Kogge

Kampen Marketing ontving de door LAgroup opgestelde rapportage over de mogelijkheden voor verzelfstandiging van het Stedelijk Museum Kampen. We hebben met plezier meegewerkt aan dit onderzoek en hierover ook constructieve gesprekken gevoerd met de toenmalige directeur, mevrouw Nysingh. De inhoud van onze reactie zal daarom niet meteen verrassen, maar we onderstrepen graag de kansen die een vernieuwde invulling van het museum volgens ons bieden.Zonder te diep op de financiële en politieke consequenties in te willen gaan, staat het voor ons inhoudelijk als een paal boven water dat Kampen het meest gebaat is bij de ontwikkeling van een ‘Museum Hanzestad Kampen’ (scenario 1). Zoals ook in de rapportage beschreven, is dit een goede manier om de positionering van Kampen als hartelijke, historische Hanzestad aan het water lading te geven én om meer betalende bezoekers te trekken. Niet alleen voor het museum, maar ook voor de binnenstad, het openbaar vervoer en logiesverstrekkers.De relatie met de IJsselkogge en de andere Hanzesteden is in het rapport wel benoemd, maar zou van ons nog steviger aangezet mogen worden. Immers: als de IJsselkogge onder de juiste randvoorwaarden als cultuurhistorische attractie voor Kampen kan worden ingezet, wordt dit het primaire bezoekersmotief en kan het museum daarvan meeprofiteren ( niet andersom). Dat is tenminste onze verwachting.Daarnaast hebben we ook in Hanzesteden verband breed draagvlak gevonden voor de ontwikkeling van een iconische bezoekerslocatie in Kampen als basis voor de (inter)nationale Hanzebeleving. Die kans zouden we graag gezamenlijk willen oppakken.We zetten ons dan ook graag waar mogelijk en gewenst in, om de uitvoering van scenario 1 te kunnen realiseren.We hopen dat deze reactie op de rapportage bijdraagt aan een constructieve besluitvorming over de toekomst van het museum en van de stad als cultuurhistorisch icoon.Wij wensen de betrokkenen veel succes met de te zetten vervolgstappen en zetten graag samen met hen de schouders onder de verdere ontwikkeling van Kampen en haar museale kwaliteiten. Zo zetten we samen Kampen op de kaart!
Lees verder

Geslaagde bijeenkomst waterrecreatie

Op maandagavond 12 november vond in zaal De Leuke Hanzestad de bijeenkomst ‘Waterrecreatie in de IJsseldelta’ plaats. De circa vijftig belangstellenden werden bijgepraat over actuele onderwerpen zoals het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek voor nieuwe aanmeerlocaties in de IJsseldelta en het uitvoeringsprogramma Zwarte Water-Vecht.Daarnaast verzorgde Rob Vrolijks een presentatie over trends en ontwikkelingen op watersportgebied gevolgd door een interactieve workshop over waterbeleving in de IJsseldelta. Voor de IJsseldelta liggen er goede kansen in de combinatie stad en water, de variatie in de vaargebieden (groot en klein water) en de aanwezigheid van veel oevers waar ontwikkeling plaatsvindt. Bekijk hier de presentaties.
Lees verder

Planning 2019

Ben jij ook je agenda voor 2019 al aan het vullen met afspraken en bijeenkomsten? Vergeet dan deze events niet!Kampen Marketing Koffiemomentjes Koffiemomentje 7 januari Koffiemomentje 4 februari Koffiemomentje 4 maart Koffiemomentje 1 april Koffiemomentje 6 mei Koffiemomentje 3 juni Na een zomerstop in juli en augustus zullen de volgende Kampen Marketing Koffiemomentjes vervolgens weer worden gehouden op iedere eerste maandag van de maand tussen 9 en 10 uur in de Eenhoorn te Kampen.Ondernemersraad Kampen 17 juni vanaf 16.30 uur: politicus voor 1 dag 4 november vanaf 16.30 uur: ondernemerslobby begroting Kampen 2020 Overige zakelijke bijeenkomstenEen actueel overzicht tref je op https://www.bedrijveninkampen.nl/nl/evenementen.html. Je kunt zelf ook je zakelijke bijeenkomsten hiervoor aanmelden via https://www.bedrijveninkampen.nl/nl/evenementen/evenement-aanmelden.html. Dan komt het op de website, in de krant (wekelijkse agenda in De Brug, oplage ruim 23.000 adressen) en via onze sociale media kanalen in beeld bij jouw doelgroep.
Lees verder

3 tips voor gratis promotie door Kampen Marketing

Wil je jouw bedrijf in de schijnwerpers zetten? Organiseer je een evenement in Kampen? Of heb je Kampens nieuws dat de hele wereld moet weten? Schakel dan de hulp in van Kampen Marketing! Vooral verhalen die het profiel van Kampen als hartelijke historische Hanzestad aan het water versterken geven we graag aandacht, maar ook andere berichten kunnen gratis ondersteuning krijgen. Hieronder lees je 3 tips waarmee je concreet aan de slag kunt:Meld je nieuwsbericht online aanvia https://stad.kampen.nl/nl/nieuws/nieuws-aanmelden.html Wij plaatsen je bericht na goedkeuring door de redactie op een van onze websites, zoals : Stad.kampen.nl voor inwoners www.bedrijveninkampen.nl voor ondernemers www.visitkampen.nl voor bezoekers (tot december 2018 in betaversie) www.evenementenplatformkampen.nl voor evenementenorganisatoren www.kampenmarketing.nl voor citymarketing relaties En natuurlijk zetten we ook het weekblad De Brug (on- en offline) en onze sociale media in. Een overzicht van onze social media kanalen staat op https://kampenmarketing.nl/nieuws/173-kampen-marketing-social-media.html Gebruik onze PR-ondersteuningcheck https://www.kampenpartners.nl/support.html  met onder meer Perscontacten en hulp bij persberichten VIP-relatiebeheer Tips & trucs van experts Kom in beeld met jouw evenement met deze 10 tips! Klik hierGebruik de Kampen huisstijl en onze fotodatabasevia https://www.kampenpartners.nl/huisstijl.html Met mooie foto’s Een praktisch huisstijl handboek En kant-en-klare templates Kom anders eens langs bij een Kampen Marketing Koffiemomentje, dan praten we je graag bij. Iedere eerste maandag van de maand tussen 9 en 10 uur in de Eenhoorn. Een overzicht van de volgende bijeenkomsten tref je op https://www.bedrijveninkampen.nl/nl/evenementen.html. Wil je meer?Dan staat het Kampen Marketing campagneteam voor je klaar. Tegen kostprijs, want Kampen op de kaart zetten, dat doen we samen! Kies een passend pakket op https://www.kampenpartners.nl/images/KM--Partnerpakket.pdf Mail voor maatwerkafspraken naar team@kampenmarketing.nl Of lees eerst verder op https://www.kampenpartners.nl/doemee Nog een paar bonustips voor verschillende doelgroepen Organiseer je een evenement? Meld het gratis aan via https://stad.kampen.nl/nl/evenementen/evenement-aanmelden.html, dan zetten wij het in de evenementenkalender online en in de krant. En voor grotere evenementen zetten we ook nog eens heel veel Google Adwords in. Heb je een bedrijfsfilm? Stuur de link naar r.tameling@kampenmarketing.nl, dan plaatsen wij hem gratis op https://bedrijveninkampen.nl/nl/nieuws/bedrijfsfilms.html. Goed voor je SEO! Eerst meer weten? Lees dan verder op https://bedrijveninkampen.nl/nl/nieuws/1003-kampen-zoekt-bedrijfsfilms.html Heb je iets te vieren of een bijzondere activiteit? Zet dan onze Feestboog in! De voorwaarden vind je op https://kamperevents.nl/feestboog-kampen-marketing/ . Of nog beter: schakel gratis de Mobiele Felicitatie Eenheid in. Op https://www.bedrijveninkampen.nl/nl/mfe lees je wat we daarmee bedoelen.
Lees verder

Leefstijlen van bewoners en bezoekers

Om meer te kunnen zeggen over de wensen, motieven en interesses van de (potentiële) bewoners en bezoekers van Kampen, gebruiken wij een doelgroepindeling op basis van Leisure Leefstijlen. Deze methode is tien jaar geleden ontwikkeld door RECRON en de afgelopen maanden geactualiseerd door onderzoeksbureau SAMR Marktvinders, in opdracht van acht samenwerkende provincies, waaronder Provincie Overijssel. Zodat overheden, organisaties en ondernemers, een beter inzicht krijgen in de actuele vrijetijdswensen- en behoeften van Nederlanders, maar ook hun zoekgedrag: wat lezen ze en wat zijn hun interesses?Belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar maakten een actualisatie nodig. Tien jaar geleden maakten 50-plussers bijvoorbeeld nog nauwelijks gebruik van social media. Een medium als Hyves was destijds groot, terwijl actiesites als Vakantieveilingen en Groupon nog niet eens bestonden.LeefstijlvinderWaar voorheen gebruik werd gemaakt van een typering in kleuren zoals Gezellig Lime, hebben de zeven nieuwe doelgroepen van de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije tijd, herkenbare namen zoals de Avontuurzoekers en Inzichtzoekers. Op de website www.leefstijlvinder.nl vind je informatie over deze doelgroepen en kan je een test doen om te zien onder welk profiel je zelf het beste past. Wil je meer weten over doelgroepen of het gebruik van persona’s? Neem dan contact op met Roeland Tameling via r.tameling@kampenmarketing.nl. Ook MarketingOost en de gecertificeerde adviesbureaus bieden je graag ondersteuning. Ze helpen je inzicht te krijgen in de verschillende doelgroepen en geven daarnaast ook richting in passende doelgroepen bij jouw onderneming of organisatie. Neem hiervoor contact op met Wieteke Kalkema via 038 - 468 6651 of wkalkema@marketingoost.nl of met een van de gecertificeerde adviesbureaus.Bronnen:Recron, Wat zijn de Leisure Leefstijlen?NBTC, DoelgroepenSAMR, Leefstijlsegmentatie
Lees verder

Terugblik Stadscafé 19 november 2018

Afgelopen maandagavond 19 november organiseerden wij het 3e Stadscafé in Kampen op een locatie in de Binnenstad ‘Moods&Roots’. In vooroverleg zijn de pitches besproken ter verrijking en afstemming met de Agenda van en voor de Stad.Stadscafé KampenTer verrijking van een vitale en levendige Binnenstad van Kampen, willen wij een podium creëren voor: ontmoeting, participatie en kennisdeling. Deze avond werd medegeorganiseerd door moderator Poem ter Mors. Op het podium stonden maar liefst vijf pitches. Allemaal ideeën vanuit harten van Kampenaren en organistaties om de stad te verrijken.JurybeoordelingDe Jury, Thomas Klaphake (voorzitter en ondernemer), Jenneke Palland (Rabobank), Marianne Stoeltie (ondernemer Geerstraat Kampen) en Renko van Bodegraven (Vastgoed Kampen) had een pittige taak. Zij hebben niet alleen beoordeeld op:+ het levendiger maken van de Binnenstad;+ genereren van meer publiek;+ invulling leegstaande panden;+ creatieve concepten,maar ook of het past in de vier domeinen van de Agenda van en voor de Stad. Heel veel dank!Agenda van en voor de StadDe Binnenstadsorganisatie Kampen is met de partijen uit de stad: ondernemers, vastgoed en gemeente bezig deze domeinen met werk- en projectgroepen vorm te geven. Een omvangrijke klus. Hoe zorg je voor enig houvast en logica, zonder creativieit te verliezen.De vier domeinen zijn:· Transformatie & Transitie (invulling van panden, verandering van functie)· Vitaliteit & levendigheid (meer culturele evenementen en arrangementen)· Decor van de stad (fietsparkeren, vergroening etc.)· Organiseren & Mobiliseren (kennis, professionalisering, gastvrijheid etc.)De Stadsbeweging en Provincie OverijsselDe provincie Overijssel investeert in kennisdeling en kennisontwikkeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met gerichte financiële impulsen in stedelijke projecten. Vanuit deze Stadsbeweging, is ook dit Stadscafé met Stadscheques ondersteunt.Daarnaast heeft spreekster Patricia Pechini een boeiende presentatie gegeven over ‘de Kracht van Kampen’. Met deze infographics en een reflectie van ondernemer Oudestraat Klaas Kruithof van ‘Klaas lichtenlampen’, werd duidelijk gemaakt hoe je met (big)data om kan gaan.- Demografie Kracht van Kampen Infographic 1- Pendeldientsen Kracht van Kampen Infographic 2- Leegstand Kracht van Kampen Infographic 3HanzebordenTijdens dit Stadscafé heeft wethouder Geert Meijering, de uitgave ‘Hanzeborden’ uitgereikt. Dit serious game is gespeeld in drie sessies en heeft onder andere concrete actie opgeleverd voor de Binnenstad van Kampen.De pdf is hier te downloaden: HanzebordenWilt u liever een hardcopy? Stuur een email naar:aukje@binnenstadsmanagerkampen.nl StadschequesEn dan het meest spannende deel van de avond. Aan wie heeft de jury de Stadscheques toegekend?- Annemiek Jonker a.k.a. ‘Erfgoedchick’https://www.youtube.com/watch?v=SOlAFjPPnMM; - Werkgroep Leegstand ‘Winkel in Bedrijf’ Bas Diender;- Inclusiviteits keurmerk Nardus Koster;- STAKK, st. ateliers kunstenaars Kampen, Mirriam Bouw-meester, geen cheque wel veel tips;- Flexwerkplek Jordy & Jacco; geen cheque wel tips.Netwerk matchDe dag na het Stadscafé komen al die ‘matches’ via Whatsapp en telefoon binnen. Dus naast het toekennen van een Stadscheque, is er ook verrijking geweest: door een podium te bieden, om oproepen te doen en ontmoeting mogelijk te maken.Erfgoedchick heeft direct al een etalage ter beschikking gesteld gekregen voor haar planSTAKK heeft 3 interessante contacten opgedaanJordy & Jacco zijn gematched met Mark Bergsma die flexwerkplekken onderzoekten er hebben zich al nieuwe pitchers aangemeld ...wat een rijkdom.Meedoen met pitchen of een ander idee?Wij willen u graag betrekken bij de ontwikkelingen van de Binnenstad. Wilt u meedoen in een werk- en/of projectgroep? Of wilt u pitchen tijdens een Stadscafé? of wilt u een nieuw concept met ons delen over: aanpak winkelleegstand, nieuwe concepten of creatieve arrangementen?Neem contact op met de Binnentadsmanager:Aukje Grouwstraaukje@binnenstadsmanagerkampen.nl  Meer weten?- Lees het persbericht- Bekijk de sfeerfoto’s- Lees het verslag op Kamper Nieuws - download het Hanzeborden rapport
Lees verder

Participeren in Hanzestedencampagne 2019

De plannen voor de Hanzestedencampagne zijn onlangs gepresenteerd tijdens de Inspiratiesessie in Hotel Baars in Harderwijk. Wat een mooie opkomst hadden we daar! Naast de presentatie van de campagne in 2019 hebben we ook nagedacht over de toekomst. Goed om daar zo breed mogelijk met elkaar over na te denken. De brainstorm over de Blockbusters heeft ook al mooie nieuwe ideeën opgeleverd zoals het Hanzebierenfestival. Wij gaan eind dit jaar de plannen verder uitwerken, daar hoort u in 2019 zeker meer over.Het marketingcommunicatieplan 2019 vindt u hier.Wilt u actief participeren bijvoorbeeld door het afnemen van een advertorial of online nieuwsbericht? De opties vindt u hier. De ruimte is niet onbeperkt dus wacht u niet te lang!
Lees verder

Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media